Bathroom sink

Aulabaarin kuvakisan teemana on Vesi - en sitten lahtenyt kotia pidemmalle, tassa kunnossa..

Bathroom sink IKEA water bottles (I keep refilling them with tap water)