Halo Efekti näkyi saaneen samanlaisen tuloksen tarveluokkatestistä;

Vallan tarve (15,7%)

Sinä olet luontainen johtaja.

Kaltaisiasi henkilöitä on organisaation eri tasoilla, hyvin erityyppisissä tehtävissä.

Haluat olla keskeisessä roolissa useimmissa elämäsi tilanteissa. Annat luontevasti muille kanssaihmisillesi ja kollegoillesi ohjeita kuinka asioiden tulisi olla ja miten ne tulisi tehdä.

Pidät kiinni mielipiteistäsi, et hyväksy valmiita ratkaisuja ilman vakuuttavia perusteita, etkä myöskään anna liikaa painoarvoa muiden tunteille tuodessasi näkemyksiäsi julki.

Olet määrätietoinen ja vaikutat ympäristöösi voimakkaasti.

Vastustat usein muutoksia ja kun hyväksyt muutoksen, pitäydyt uudessa hyväksymässäsi linjassa.

Itsetuntosi ei järky ennen tärkeitä ja vaativia asiakasesityksiä, organisoidessasi toimiston arkirutiinien hoitoon liittyviä tehtäviä kollegoillesi tai ajaessasi johtoryhmässä näkökulmaasi eteenpäin vuosibudjetin suunnitteluvaiheessa. Tiimipalaverit eivät koskaan pääty ilman, että sinun mielipiteesi asioista on kuultu.

Pidät kiinni näkemyksistäsi ja muiden tulee vakuuttavasti myydä sinulle uudet ajatuksensa

Ulkoinen esiintymisesi on painokasta ja tarmokasta. Käytät vahvaa elekieltä tukiessasi suullisia viestejäsi.

Muiden on hyvä lähestyä sinua varoen ja olla valmiita myymään sinulle ajatuksensa tehokkaasti, sillä järjestelet ja koet asioita usein mustavalkoisesti.

Et voi sietää mielistelyä: toisin sanoen "jee-jee" - miehet ja naiset kokevat kommunikaation kanssasi haasteellisena.

Vallan tarvettasi tulisi osata käyttää oikein ja olisi tärkeää, että sitä osattaisiin hyödyntää organisaation eritasoisissa tehtävissä.

Sinulle voisivat esimerkiksi soveltua esimiestehtävät tai tiimin vetäjän rooli. Soveltuisit mahdollisesti ostajan tehtäviin.

Kehitettävää itsessä

Kiinnitä huomiota siihen, että kuuntelet myös muita ennen kuin teet päätöksesi. Tarvittaessa, muista perustella päätöksesi, etteivät ne vaikuta muiden silmissä liian voimakkailta.

Varo jyräämästä muiden mielipiteitä. Kuuntele myös mitä kollegoillasi on sanottavana. Esimiestehtävissä muista ottaa huomioon myös suhteet muihin tiimeihin omasi lisäksi.

Anna enemmän sijaa positiivisuudelle ja ole hieman enemmän kiinnostunut muista ihmisistä!

Esimerkkejä soveltuvista toimialoista ja tehtävistä

Eritasoiset osto- ja myyntitehtävät soveltuisivat sinulle hyvin.

Myös toimistosihteerin tehtävät, joissa päivittäisiä toimintoja tulee organisoida tehokkaasti, voisivat sopia sinulle.

Taloushallinnon, kirjanpidon ja rahoituksen tehtävissä, jotka edellyttävät periksi antamatonta otetta voisit myös olla omimmillasi.

Myös pankki- vakuutus ja lakialojen tehtävissä, joissa vakiintuneita säännöksiä ja toimintamalleja tulee noudattaa, saattaisit menestyä käyttäytymistarveprofiilisi ominaisuuksien pohjalta.

Mikäli koulutuksesi ja ammattiosaamisesi on teknistä, kuljetuksen ja logistiikan sekä tuotannon ja tekniikan aloilla on myös paljon esimiestehtäviä, joissa varmasti menestyisit käyttäytymistarveprofiilisi ominaisuuksien perusteella.

Tunnustuksen tarve

Arvostuksen ja tunnustuksen saaminen ovat sinulle tärkeä asia, niin työelämässä kuin sen ulkopuolella.

Sinulla on vahva halu menestyä. Itsetuntosi on myös varsin hyvällä tasolla.

Sosiaalisuus on sinulle itseisarvo: puhut mielelläsi paljon ja avoimesti. Olet äänessä paljon, saatat jopa kerskailla saavutuksillasi.

Haluat myös vaikuttaa ryhmän mielipiteisiin.

Kerrot luontevasti omista aikaansaannoksistasi ja olet myös vahva esiintyjä.

Eleesi tukevat kommunikaatiota voimakkaasti, ajoittain jopa hieman liioittelevasti.

Määrittelet oman kantasi asioista selkeästi.

Tunnetilasi ja fiiliksesi saattaa helposti vaihdella. Voit olla onnesi kukkuloilla yhtenä hetkenä ja miltei masennuksen partaalla toisena.

Pukeutuminen on keskeinen osa persoonallisuuttasi, samoin kuin menestyksen ulkoiset tuntomerkit: miehillä tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi laatukello, design-puku tai tyylikäs auto, naisilla puolestaan huoliteltu meikki, design korut ja tyylikäs merkkivaatetus ovat tyypillisiä persoonallisuuden osatekijöitä.

Sinua on helppo lähestyä avoimuutesi johdosta. Kanssasi keskustellessa vastapuolelle on etua siitä, jos hän osoittaa kiinnostusta ajatuksiisi ja antaa niille tunnustusta.

Työympäristössä esimerkiksi tapaamisten yhteydessä sinut tulee ottaa henkilökohtaisesti huomioon ja koet tärkeänä sen, että mielipidettäsi arvostetaan ja että sinua kuunnellaan.

Annat paljon painoarvoa pienille, mutta tärkeille asioille, kuten kuulumisten vaihtamiselle ja tervehtimiselle. Julkisen positiivisen palautteen saaminen saa sinut jaksamaan pitkään!

Kehitettävää itsessä

Kiinnitä huomiota omaan huomiontarpeeseesi. Anna myös muille mahdollisuus olla keskipisteessä.

Anna muiden kokemuksille tilaa ja painoarvoa keskusteluissa. Viimeisen sanan ja parhaan kertomuksen ei aina tarvitse olla sinun kertomasi…

Ole aidommin kiinnostunut kollegoidesi mielipiteistä.

Saat joskus varmasti negatiivistakin palautetta, joten ole valmis myös siihen.

Kiinnitä myös huomiota tunteisiisi ja siihen miten voisit hallita tunnevaihtelujasi paremmin.

Opettele olemaan myös hiljaa

Esimerkkejä soveltuvista toimialoista ja tehtävistä

Olet hyvä ja vakuuttava esiintyjä, joten asiakaskontaktia vaativat myynti- ja konsultointitehtävät voisivat sopia sinulle erinomaisesti. Samoin markkinoinnin ja viestinnän eri osa-alueiden haasteet saattaisivat soveltua käyttäytymisentarveprofiiliisi.

Koulutuksen ja valmennuksen tehtävät sopisivat sinulle hyvin, mikäli muistat kiinnittää huomiota tunnevaihteluihin ja osaat antaa tilaa ihmisten mielipiteiden erilaisuudelle.

Voit myös soveltua hyvin hotelli- ja ravintola-alalle sekä erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin.

Aikaansaamisen tarve

Palat halusta saada mahdollisimman paljon aikaan elämässäsi.

Tunnet olevasi jatkuvasti kiireinen, aikaa sinulla tuntuu olevan aina liian vähän. Pidät kuitenkin kiireisestä elämästäsi, etkä tunne itseäsi väsyneeksi vaihtelevien tehtävien keskellä.

Itsetuntosi on erittäin hyvällä tasolla ja olet varsin määrätietoinen tavoitteidesi suhteen.

Pystyt huolehtimaan useista tehtävistä samanaikaisesti ilman sähläämistä ja turhaa paniikkia.

Kiireen keskelläkin sinulla on selvä kuva siitä mitä tarvitset. Et kuitenkaan ehdi etkä edes halua huolehtia tärkeysjärjestyksistä, vaan tekeminen ajaa pääsääntöisesti suunnittelun edelle.

Ideoita sinulla riittää moneen lähtöön ja ratkaisusi ovat etupäässä käytännöllisiä ennemmin kuin teoreettisia.

Ominaisia tunnusmerkkejäsi ovat yleinen kärsimättömyys ja puuhahenkisyys.

Olet innokas ja myös innostat muita.

Herättääksesi kiinnostuksesi, vastapuolen tulee saada sinut pysähtymään ja keskittymään asiaan. Kiinnostuksesi tulee herätä nopeasti ja paras tapa onkin mennä suoraan asiaan.

Pidät lyhyistä ohjeista ja esityksistä. Asioiden tulee olla kiteytettyjä ja ytimekkäästi esitettyjä.

Kykenet nopeisiin johtopäätöksiin ja kommunikaation kanssasi tulee olla nopeaa ja selkeää parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Kehitettävää itsessäsi

Tiimityötaidoissasi ja kärsivällisyydessäsi ryhmässä toimiessasi voisi olla hieman kehitettävää.

Kiinnitä huomioita äkkipikaisiin päätöksiin ja liialliseen touhukkuuteen. Joskus voisi olla hyvä rauhoittaa tekemisen tahtia hetkeksi.

Mieti mitä sanot. Paneudu sähköpostien viimeistelyyn ennen kuin painat "Lähetä"- nappia.

Aseta tekemisellesi aikataulu ja tärkeysjärjestys.

Varaa ihmisille enemmän aikaa ja muista kuunnella heitä enemmän.

Esimerkkejä soveltuvista toimialoista ja tehtävistä

Olet tekijä.

Viestintäala, markkinoinnin ja myynnin tehtävät voisivat soveltua sinulle hyvin.

HR- ja rekrytointitehtävät voisivat myös soveltua sinulle, mikäli kiinnität huomiota tiimityötaitoihisi.

Soveltuisit myös hyvin eri toimialojen lyhytkestoisiin projektitehtäviin, jotka vaativat nopeaa ja tehokasta otetta, joissa uudet haasteet tulee omaksua nopeasti ja joiden aikataulut ovat usein kiireisiä.

Mikäli sinulla on teknistä tai rakennusalan koulutusta, tekniikan ja tuotannon, telekommunikaation sekä rakennusalan projekteista voisi löytyä sinulle soveltuvia tehtäviä.

Informaatioteknologian alalla on paljon projektitehtäviä, joissa voisit menestyä, kunhan asiantuntemuksesi ja kokemuksesi soveltuu tehtävien haasteiden kanssa.

Turvallisuuden tarve

Sinulle on ensisijaisen tärkeää se, että tunnet työssä olosi turvalliseksi.

Olet vastuuntuntoinen ja varsin luotettava työntekijä. Usein olet alasi asiantuntija.

Työskentelet mielelläsi vakiintuneiden työtapojen ja tuttujen toimintamallien parissa.

Työnantajaasi kohtaan olet uskollinen ja sitoudut tehtäviisi pitkäjänteisesti.

Omaksut uusia asioita varovaisesti ja varautuneesti. Pitäydyt mielelläsi hyväksi havaitsemissasi rutiineissa niin pitkään kuin mahdollista. Uudet toimintamallit tuntuvat usein

Et mielelläsi ota riskejä työympäristössä. Tuot mielipiteesi esille keskusteluissa ja kokouksissa harvoin. Nopeiden päätösten tekeminen on sinulle haasteellista ja ajoittain jopa epämiellyttävää.

Olet hyvä ja kärsivällinen kuuntelija. Arvostat hyvin esitettyjä perusteluja ja asiallisia keskusteluja, joita tuetaan vakuuttavilla referensseillä

Et kaipaa huomiota suuressa ryhmässä, vaan olet omimmillasi kahdenvälisissä ja pienryhmissä tapahtuvissa keskusteluissa.

Työskentelet mielelläsi yksinäsi tai pienessä tiimissä. Tilannenopeutesi ja reagoimisesi muutoksiin ovat melko hidasta ja tarvitset usein tukea kollegoilta päätöksenteossa sekä mielipiteittesi ajamisessa.

Kommunikaatiotilanteessa vastapuolen on hyvä antaa sinulle aikaa sulatella asioita ja hänen on hyvä esittää asiat huomaavasti ja sinua arvostaen ilman suurta kiirettä.

Jatkuvuuden tunteen luominen on tärkeää sinulle. Katsot mielelläsi asioita tulevaisuuteen pitkäjänteisesti ja kärsivällisesti.

Kehitettävää itsessä

Kärsivällisyytesi on valttisi. Käytä tätä hyödyksesi. Sinulla on kykyjä asioiden perusteelliseen tarkasteluun ja eri näkökulmien analysointiin.

Kun päätät jotain, pitäydy päätöksessäsi. Mikäli mahdollista, yritä kehittää nopeuttasi ja itsevarmuuttasi päätöksiä tehdessäsi.

Pitäydy aikatauluissa. Kerro muille työnkulustasi hyvissä ajoin, jotta tietävät missä vaiheessa olet projektissasi.

Älä tyrmää ja väheksy uusia ideoita. Yritä sopeutua muutokseen. Tarkastele ja lähesty muutoksia mahdollisuutena, älä uhkana.

Esimerkkejä soveltuvista toimialoista ja tehtävistä

Pankki -ja vakuutusaloilta voisit löytää mielenkiintoisia sinulle soveltuvia tehtäviä.

Kirjanpito, rahoitus- ja taloushallintoalan saattaisivat myös kiinnostaa sinua analyyttisten ominaisuuksiesi myötä.

Mikäli et kuitenkaan tunne, että numeroiden parissa työskenteleminen soveltuu sinulle, haluat kuitenkin toimia tehtävissä, joissa voit nähdä työsi jäljen.

Voisit myös olla omimmillasi kuljetuksen ja logistiikan tehtävissä. Myös rakennus- ja turvallisuusaloilta saattaisit löytää mielenkiintoisia tehtäviä, jotka soveltuisivat käyttäytymistarveprofiiliisi.

Yhteenkuuluvuuden tarve

Olet luontainen tiimipelaaja. Haluat kuulua ryhmään ja tuntea itsesi hyväksytyksi työympäristössäsi.

Luot ympärillesi positiivisuutta sosiaalisen luonteesi kautta.

Olet erittäin sosiaalinen henkilö, puhut mielelläsi pitkään ja paljon. Puhelin on keskeinen osa elämääsi. Et osaa sanoa ei työtehtäville. Teet asioita mielelläsi.

Joukkueurheilu on sinulle tuttua, joten sopeudut helposti uusiin ryhmiin ja tilanteisiin.

Olet hyvä luomaan yhteishenkeä ja järjestämään sosiaalisia tilaisuuksia.

Olet vastaanottavainen ulkopuolisille ohjeille ja vaikutteille, jotka tulevat esimiehiltäsi ja kollegoiltasi.

Mukaudut tilanteisiin, joskus olet jopa liian sopeutuvainen. Haet muiden hyväksyntää toiminnallesi ja vältät ristiriitatilanteita niin pitkään kuin mahdollista.

Haluat työskennellä mahdollisimman "kivassa ilmapiirissä", jossa asioista keskustellaan laajasti ja mahdollisimman paljon. Annat työympäristölle jopa enemmän painoarvoa kuin itse tehtävillesi.

Kommunikaatiotilanteessa kanssasi on hyvä muistaa lähestyä sinua tuomatta omaa mielipidettä esiin liian painokkaasti, jotta sinulla olisi tilaa tuoda omat, todelliset ajatuksesi esille.

Päätöksenteko ei ole aina kovin helppoa. Haet vahvistusta ja tukea asioiden loppuun viemisessä.

Olet joukkuepelaaja, mutta sitoutumisesi tehtäviin riippuu usein monista tekijöistä.

'Me'- henki on tärkeä toimintaasi ohjaava tekijä.

Kehitettävää itsessä

Muistathan, että sinun ei aina ole pakko miellyttää jokaista.

Opettele sanomaan ei. Sinun ei aina ole pakko lupautua mukaan jokaiseen asiaan.

Myös ikävät asiat tulee hoitaa, niiltä ei työympäristössä voi tyystin välttyä, etenkään esimiestehtävissä.

Innostuessasi uusista asioista ryhmässä, ota hetki aikaa itsellesi, ja mieti mihin kaikkeen lähdet työssä mukaan, ennen kuin teet liian nopeita, hätiköityjä päätöksiä, joita voit jälkeen päin katua.

Esimerkkejä soveltuvista toimialoista ja tehtävistä

Toimistoalalla voisit löytää oman urasi soveltuvimman työtehtävän. Alalla on lukuisia mahdollisuuksia, jotka voisivat kiinnostaa sinua.

Sinulle voisivat soveltua call-center ja asiakaspalvelutehtävät, joissa tiimityöskentely on keskeistä.

Kaupan alan tehtävissä viihtyisit todennäköisesti hyvin.

Voisit olla omimmillasi myös hotelli- ja ravintola-alan tehtävissä. Myös matkailuala, sekä terveydenhuollon ja sosiaalialan haasteet saattaisivat soveltua sinulle erinomaisesti.

HR ja rekrytointialakaan ei välttämättä ole sinulle vieras työmaa, mikäli pystyt kehittämään päätöksentekotaitojasi.

Tutustu kaikilla aloilla toiminnallisten tehtävien lisäksi myös esimiestehtäviin.

Järjestyksen tarve

Asioiden tulee olla järjestyksessä. Haet turvallisuutta ja mukavuutta järjestyksen avulla.

Olet tekemissäsi hyvin systemaattinen ja varsin analyyttinen henkilö. Pohdit asioita eri näkökulmista ja annat suurta painoarvoa yksityiskohdille. Jotkut läheisistäsi tai kollegoistasi saattavat jopa pitää sinua pikkutarkkana.

Järjestelmällisyys ja pitkäjänteisyys ovat sinulle tärkeitä tekijöitä. Asiat voivat olla hyvin mustavalkoisia ja loogisuus itseisarvo

Sinulle tehdyt lupaukset on ehdottomasti pidettävä ja täytettävä tarkasti. Pidät kiinni sopimusten pienistä yksityiskohdista.

Olet todennäköisesti omimmillasi numeroiden ja matemaattista älyä vaativien tehtävien parissa.

Tieto on sinulle tärkeää. Haet aktiivisesti tietoa asioista, jotka koet tärkeiksi ja muodostat mielipiteesi analyyttisesti saamasi tiedon pohjalta.

Olet erittäin looginen ja arvostat kirjallista esitystä. Hahmotat asiat helposti osana suurta kokonaisuutta.

Asiantuntemuksestasi ja osaamistasi tulee osata arvostaa. Tämän huomioiminen on tärkeää kanssakäymisessä sinun kanssa.

Työhuoneesi on noudattaa selkeää järjestystä: työpöytäsi, tavarasi ja huoneesi ovat järjestyksessä. Tietokoneessasi olet mahdollisesti luonut tarkan järjestyksen kansioittain, etkä koskaan tallenna tiedostoja työpöydällesi…

Vaikka paikat olisivat hetkellisesti sekaisin, tiedät mitä löytyy mistäkin paperikasasta ja jopa niiden alta.

Kommunikaatio on tehokkainta sinun kanssasi, kun vastapuoli noudattaa sinun järjestystäsi sen suhteen, kuinka asiat etenevät.

Mikäli mielipiteeseesi halutaan vaikuttaa, se tulisi tehdä mahdollisimman asiapitoisesti ja rauhallisesti, jotta haluttuun tulokseen päästäisiin.

Kehitettävää itsessä

Älä ole liian pikkutarkka. Muista hyväksyä se, että kaikki eivät ole yhtä organisoituneita kuin sinä.

Aikataulut voivat muuttua, joten mikäli tämä vaikuttaa myös sinun toimintaasi, yritä olla joustava.

Pidä toimintasi mahdollisimman yksinkertaisena. Älä tee omista toimintamalleistasi liian monimutkaisia ja hyväksy myös se, että niistä voidaan ajoittain poiketa.

Esimerkkejä soveltuvista toimialoista ja tehtävistä

Sinulle voisivat soveltua hyvin kirjanpidon ja taloushallinnon tehtävät, joissa tarvitaan loogisuutta ja analyyttistä matemaattista otetta.

Tehtävät informaatioteknologia-alalla, jotka edellyttävät johdonmukaisuutta, kärsivällisyyttä ja hyvää ratkaisukykyä saattaisivat myös olla omiaan sinulle.

Järjestelmällistä otetta kaivataan myös erilaisissa tekniikan ja tuotannon alan projektitehtävissä, joten ne voisivat myös kiinnostaa sinua.

Tutustu myös kuljetuksen ja logistiikan sekä kiinteistöalan eritasoisiin tehtäviin

Tällä alueella sinun kannattaa myös tutustua niin suunnittelun kuin tutkimuksen ja kehityksen tehtäviin.
 

Tunnustuksen tarve (14,5%)

Arvostuksen ja tunnustuksen saaminen ovat sinulle tärkeä asia, niin työelämässä kuin sen ulkopuolella.

Sinulla on vahva halu menestyä. Itsetuntosi on myös varsin hyvällä tasolla.

Sosiaalisuus on sinulle itseisarvo: puhut mielelläsi paljon ja avoimesti. Olet äänessä paljon, saatat jopa kerskailla saavutuksillasi.

Haluat myös vaikuttaa ryhmän mielipiteisiin.

Kerrot luontevasti omista aikaansaannoksistasi ja olet myös vahva esiintyjä.

Eleesi tukevat kommunikaatiota voimakkaasti, ajoittain jopa hieman liioittelevasti.

Määrittelet oman kantasi asioista selkeästi.

Tunnetilasi ja fiiliksesi saattaa helposti vaihdella. Voit olla onnesi kukkuloilla yhtenä hetkenä ja miltei masennuksen partaalla toisena.

Pukeutuminen on keskeinen osa persoonallisuuttasi, samoin kuin menestyksen ulkoiset tuntomerkit: miehillä tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi laatukello, design-puku tai tyylikäs auto, naisilla puolestaan huoliteltu meikki, design korut ja tyylikäs merkkivaatetus ovat tyypillisiä persoonallisuuden osatekijöitä.

Sinua on helppo lähestyä avoimuutesi johdosta. Kanssasi keskustellessa vastapuolelle on etua siitä, jos hän osoittaa kiinnostusta ajatuksiisi ja antaa niille tunnustusta.

Työympäristössä esimerkiksi tapaamisten yhteydessä sinut tulee ottaa henkilökohtaisesti huomioon ja koet tärkeänä sen, että mielipidettäsi arvostetaan ja että sinua kuunnellaan.

Annat paljon painoarvoa pienille, mutta tärkeille asioille, kuten kuulumisten vaihtamiselle ja tervehtimiselle. Julkisen positiivisen palautteen saaminen saa sinut jaksamaan pitkään!

Kehitettävää itsessä

Kiinnitä huomiota omaan huomiontarpeeseesi. Anna myös muille mahdollisuus olla keskipisteessä.

Anna muiden kokemuksille tilaa ja painoarvoa keskusteluissa. Viimeisen sanan ja parhaan kertomuksen ei aina tarvitse olla sinun kertomasi…

Ole aidommin kiinnostunut kollegoidesi mielipiteistä.

Saat joskus varmasti negatiivistakin palautetta, joten ole valmis myös siihen.

Kiinnitä myös huomiota tunteisiisi ja siihen miten voisit hallita tunnevaihtelujasi paremmin.

Opettele olemaan myös hiljaa

Esimerkkejä soveltuvista toimialoista ja tehtävistä

Olet hyvä ja vakuuttava esiintyjä, joten asiakaskontaktia vaativat myynti- ja konsultointitehtävät voisivat sopia sinulle erinomaisesti. Samoin markkinoinnin ja viestinnän eri osa-alueiden haasteet saattaisivat soveltua käyttäytymisentarveprofiiliisi.

Koulutuksen ja valmennuksen tehtävät sopisivat sinulle hyvin, mikäli muistat kiinnittää huomiota tunnevaihteluihin ja osaat antaa tilaa ihmisten mielipiteiden erilaisuudelle.

Voit myös soveltua hyvin hotelli- ja ravintola-alalle sekä erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin.

Aikaansaamisen tarve (19,3%)

Palat halusta saada mahdollisimman paljon aikaan elämässäsi.

Tunnet olevasi jatkuvasti kiireinen, aikaa sinulla tuntuu olevan aina liian vähän. Pidät kuitenkin kiireisestä elämästäsi, etkä tunne itseäsi väsyneeksi vaihtelevien tehtävien keskellä.

Itsetuntosi on erittäin hyvällä tasolla ja olet varsin määrätietoinen tavoitteidesi suhteen.

Pystyt huolehtimaan useista tehtävistä samanaikaisesti ilman sähläämistä ja turhaa paniikkia.

Kiireen keskelläkin sinulla on selvä kuva siitä mitä tarvitset. Et kuitenkaan ehdi etkä edes halua huolehtia tärkeysjärjestyksistä, vaan tekeminen ajaa pääsääntöisesti suunnittelun edelle.

Ideoita sinulla riittää moneen lähtöön ja ratkaisusi ovat etupäässä käytännöllisiä ennemmin kuin teoreettisia.

Ominaisia tunnusmerkkejäsi ovat yleinen kärsimättömyys ja puuhahenkisyys.

Olet innokas ja myös innostat muita.

Herättääksesi kiinnostuksesi, vastapuolen tulee saada sinut pysähtymään ja keskittymään asiaan. Kiinnostuksesi tulee herätä nopeasti ja paras tapa onkin mennä suoraan asiaan.

Pidät lyhyistä ohjeista ja esityksistä. Asioiden tulee olla kiteytettyjä ja ytimekkäästi esitettyjä.

Kykenet nopeisiin johtopäätöksiin ja kommunikaation kanssasi tulee olla nopeaa ja selkeää parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Kehitettävää itsessäsi

Tiimityötaidoissasi ja kärsivällisyydessäsi ryhmässä toimiessasi voisi olla hieman kehitettävää.

Kiinnitä huomioita äkkipikaisiin päätöksiin ja liialliseen touhukkuuteen. Joskus voisi olla hyvä rauhoittaa tekemisen tahtia hetkeksi.

Mieti mitä sanot. Paneudu sähköpostien viimeistelyyn ennen kuin painat "Lähetä"- nappia.

Aseta tekemisellesi aikataulu ja tärkeysjärjestys.

Varaa ihmisille enemmän aikaa ja muista kuunnella heitä enemmän.

Esimerkkejä soveltuvista toimialoista ja tehtävistä

Olet tekijä.

Viestintäala, markkinoinnin ja myynnin tehtävät voisivat soveltua sinulle hyvin.

HR- ja rekrytointitehtävät voisivat myös soveltua sinulle, mikäli kiinnität huomiota tiimityötaitoihisi.

Soveltuisit myös hyvin eri toimialojen lyhytkestoisiin projektitehtäviin, jotka vaativat nopeaa ja tehokasta otetta, joissa uudet haasteet tulee omaksua nopeasti ja joiden aikataulut ovat usein kiireisiä.

Mikäli sinulla on teknistä tai rakennusalan koulutusta, tekniikan ja tuotannon, telekommunikaation sekä rakennusalan projekteista voisi löytyä sinulle soveltuvia tehtäviä.

Informaatioteknologian alalla on paljon projektitehtäviä, joissa voisit menestyä, kunhan asiantuntemuksesi ja kokemuksesi soveltuu tehtävien haasteiden kanssa.

Turvallisuuden tarve (16,9%)

Sinulle on ensisijaisen tärkeää se, että tunnet työssä olosi turvalliseksi.

Olet vastuuntuntoinen ja varsin luotettava työntekijä. Usein olet alasi asiantuntija.

Työskentelet mielelläsi vakiintuneiden työtapojen ja tuttujen toimintamallien parissa.

Työnantajaasi kohtaan olet uskollinen ja sitoudut tehtäviisi pitkäjänteisesti.

Omaksut uusia asioita varovaisesti ja varautuneesti. Pitäydyt mielelläsi hyväksi havaitsemissasi rutiineissa niin pitkään kuin mahdollista. Uudet toimintamallit tuntuvat usein

Et mielelläsi ota riskejä työympäristössä. Tuot mielipiteesi esille keskusteluissa ja kokouksissa harvoin. Nopeiden päätösten tekeminen on sinulle haasteellista ja ajoittain jopa epämiellyttävää.

Olet hyvä ja kärsivällinen kuuntelija. Arvostat hyvin esitettyjä perusteluja ja asiallisia keskusteluja, joita tuetaan vakuuttavilla referensseillä

Et kaipaa huomiota suuressa ryhmässä, vaan olet omimmillasi kahdenvälisissä ja pienryhmissä tapahtuvissa keskusteluissa.

Työskentelet mielelläsi yksinäsi tai pienessä tiimissä. Tilannenopeutesi ja reagoimisesi muutoksiin ovat melko hidasta ja tarvitset usein tukea kollegoilta päätöksenteossa sekä mielipiteittesi ajamisessa.

Kommunikaatiotilanteessa vastapuolen on hyvä antaa sinulle aikaa sulatella asioita ja hänen on hyvä esittää asiat huomaavasti ja sinua arvostaen ilman suurta kiirettä.

Jatkuvuuden tunteen luominen on tärkeää sinulle. Katsot mielelläsi asioita tulevaisuuteen pitkäjänteisesti ja kärsivällisesti.

Kehitettävää itsessä

Kärsivällisyytesi on valttisi. Käytä tätä hyödyksesi. Sinulla on kykyjä asioiden perusteelliseen tarkasteluun ja eri näkökulmien analysointiin.

Kun päätät jotain, pitäydy päätöksessäsi. Mikäli mahdollista, yritä kehittää nopeuttasi ja itsevarmuuttasi päätöksiä tehdessäsi.

Pitäydy aikatauluissa. Kerro muille työnkulustasi hyvissä ajoin, jotta tietävät missä vaiheessa olet projektissasi.

Älä tyrmää ja väheksy uusia ideoita. Yritä sopeutua muutokseen. Tarkastele ja lähesty muutoksia mahdollisuutena, älä uhkana.

Esimerkkejä soveltuvista toimialoista ja tehtävistä

Pankki -ja vakuutusaloilta voisit löytää mielenkiintoisia sinulle soveltuvia tehtäviä.

Kirjanpito, rahoitus- ja taloushallintoalan saattaisivat myös kiinnostaa sinua analyyttisten ominaisuuksiesi myötä.

Mikäli et kuitenkaan tunne, että numeroiden parissa työskenteleminen soveltuu sinulle, haluat kuitenkin toimia tehtävissä, joissa voit nähdä työsi jäljen.

Voisit myös olla omimmillasi kuljetuksen ja logistiikan tehtävissä. Myös rakennus- ja turvallisuusaloilta saattaisit löytää mielenkiintoisia tehtäviä, jotka soveltuisivat käyttäytymistarveprofiiliisi.

Yhteenkuuluvuuden tarve (16,9%)

Olet luontainen tiimipelaaja. Haluat kuulua ryhmään ja tuntea itsesi hyväksytyksi työympäristössäsi.

Luot ympärillesi positiivisuutta sosiaalisen luonteesi kautta.

Olet erittäin sosiaalinen henkilö, puhut mielelläsi pitkään ja paljon. Puhelin on keskeinen osa elämääsi. Et osaa sanoa ei työtehtäville. Teet asioita mielelläsi.

Joukkueurheilu on sinulle tuttua, joten sopeudut helposti uusiin ryhmiin ja tilanteisiin.

Olet hyvä luomaan yhteishenkeä ja järjestämään sosiaalisia tilaisuuksia.

Olet vastaanottavainen ulkopuolisille ohjeille ja vaikutteille, jotka tulevat esimiehiltäsi ja kollegoiltasi.

Mukaudut tilanteisiin, joskus olet jopa liian sopeutuvainen. Haet muiden hyväksyntää toiminnallesi ja vältät ristiriitatilanteita niin pitkään kuin mahdollista.

Haluat työskennellä mahdollisimman "kivassa ilmapiirissä", jossa asioista keskustellaan laajasti ja mahdollisimman paljon. Annat työympäristölle jopa enemmän painoarvoa kuin itse tehtävillesi.

Kommunikaatiotilanteessa kanssasi on hyvä muistaa lähestyä sinua tuomatta omaa mielipidettä esiin liian painokkaasti, jotta sinulla olisi tilaa tuoda omat, todelliset ajatuksesi esille.

Päätöksenteko ei ole aina kovin helppoa. Haet vahvistusta ja tukea asioiden loppuun viemisessä.

Olet joukkuepelaaja, mutta sitoutumisesi tehtäviin riippuu usein monista tekijöistä.

'Me'- henki on tärkeä toimintaasi ohjaava tekijä.

Kehitettävää itsessä

Muistathan, että sinun ei aina ole pakko miellyttää jokaista.

Opettele sanomaan ei. Sinun ei aina ole pakko lupautua mukaan jokaiseen asiaan.

Myös ikävät asiat tulee hoitaa, niiltä ei työympäristössä voi tyystin välttyä, etenkään esimiestehtävissä.

Innostuessasi uusista asioista ryhmässä, ota hetki aikaa itsellesi, ja mieti mihin kaikkeen lähdet työssä mukaan, ennen kuin teet liian nopeita, hätiköityjä päätöksiä, joita voit jälkeen päin katua.

Esimerkkejä soveltuvista toimialoista ja tehtävistä

Toimistoalalla voisit löytää oman urasi soveltuvimman työtehtävän. Alalla on lukuisia mahdollisuuksia, jotka voisivat kiinnostaa sinua.

Sinulle voisivat soveltua call-center ja asiakaspalvelutehtävät, joissa tiimityöskentely on keskeistä.

Kaupan alan tehtävissä viihtyisit todennäköisesti hyvin.

Voisit olla omimmillasi myös hotelli- ja ravintola-alan tehtävissä. Myös matkailuala, sekä terveydenhuollon ja sosiaalialan haasteet saattaisivat soveltua sinulle erinomaisesti.

HR ja rekrytointialakaan ei välttämättä ole sinulle vieras työmaa, mikäli pystyt kehittämään päätöksentekotaitojasi.

Tutustu kaikilla aloilla toiminnallisten tehtävien lisäksi myös esimiestehtäviin.

Järjestyksen tarve (16,9%)

Asioiden tulee olla järjestyksessä. Haet turvallisuutta ja mukavuutta järjestyksen avulla.

Olet tekemissäsi hyvin systemaattinen ja varsin analyyttinen henkilö. Pohdit asioita eri näkökulmista ja annat suurta painoarvoa yksityiskohdille. Jotkut läheisistäsi tai kollegoistasi saattavat jopa pitää sinua pikkutarkkana.

Järjestelmällisyys ja pitkäjänteisyys ovat sinulle tärkeitä tekijöitä. Asiat voivat olla hyvin mustavalkoisia ja loogisuus itseisarvo

Sinulle tehdyt lupaukset on ehdottomasti pidettävä ja täytettävä tarkasti. Pidät kiinni sopimusten pienistä yksityiskohdista.

Olet todennäköisesti omimmillasi numeroiden ja matemaattista älyä vaativien tehtävien parissa.

Tieto on sinulle tärkeää. Haet aktiivisesti tietoa asioista, jotka koet tärkeiksi ja muodostat mielipiteesi analyyttisesti saamasi tiedon pohjalta.

Olet erittäin looginen ja arvostat kirjallista esitystä. Hahmotat asiat helposti osana suurta kokonaisuutta.

Asiantuntemuksestasi ja osaamistasi tulee osata arvostaa. Tämän huomioiminen on tärkeää kanssakäymisessä sinun kanssa.

Työhuoneesi on noudattaa selkeää järjestystä: työpöytäsi, tavarasi ja huoneesi ovat järjestyksessä. Tietokoneessasi olet mahdollisesti luonut tarkan järjestyksen kansioittain, etkä koskaan tallenna tiedostoja työpöydällesi…

Vaikka paikat olisivat hetkellisesti sekaisin, tiedät mitä löytyy mistäkin paperikasasta ja jopa niiden alta.

Kommunikaatio on tehokkainta sinun kanssasi, kun vastapuoli noudattaa sinun järjestystäsi sen suhteen, kuinka asiat etenevät.

Mikäli mielipiteeseesi halutaan vaikuttaa, se tulisi tehdä mahdollisimman asiapitoisesti ja rauhallisesti, jotta haluttuun tulokseen päästäisiin.

Kehitettävää itsessä

Älä ole liian pikkutarkka. Muista hyväksyä se, että kaikki eivät ole yhtä organisoituneita kuin sinä.

Aikataulut voivat muuttua, joten mikäli tämä vaikuttaa myös sinun toimintaasi, yritä olla joustava.

Pidä toimintasi mahdollisimman yksinkertaisena. Älä tee omista toimintamalleistasi liian monimutkaisia ja hyväksy myös se, että niistä voidaan ajoittain poiketa.

Esimerkkejä soveltuvista toimialoista ja tehtävistä

Sinulle voisivat soveltua hyvin kirjanpidon ja taloushallinnon tehtävät, joissa tarvitaan loogisuutta ja analyyttistä matemaattista otetta.

Tehtävät informaatioteknologia-alalla, jotka edellyttävät johdonmukaisuutta, kärsivällisyyttä ja hyvää ratkaisukykyä saattaisivat myös olla omiaan sinulle.

Järjestelmällistä otetta kaivataan myös erilaisissa tekniikan ja tuotannon alan projektitehtävissä, joten ne voisivat myös kiinnostaa sinua.

Tutustu myös kuljetuksen ja logistiikan sekä kiinteistöalan eritasoisiin tehtäviin

Tällä alueella sinun kannattaa myös tutustua niin suunnittelun kuin tutkimuksen ja kehityksen tehtäviin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tunnustan, etten edes jaksanut vielä lukea tuota kaikkea.. Satunnaissilmäilyllä, tulos vaikuttaa aika tyhjänpäiväiseltä! Jatkan kissatätinä ja lusmuna.