Biisista tuli mieleen luokkaretki Fazerilaan, ylaasteella..