Ilonalta bongatun syntitestin tulos:

Hyveitä:

Rakkaus
Oikeudenmukaisuus
Anteeksiantavaisuus
    Syntejä:

Ylpeys
Hengen velttous
Murehtiminen

Testin ja koko ohjelmasarjamme lähtökohtana on ollut ajatus seitsemästä kuolemansynnistä: Ylpeys, Ahneus, Kateus, Vihamielisyys, Hekumallisuus, Vatsan palvonta ja Hengen velttous. Mutta koska ohjelmasarjan tuli täyttää yksitoista ohjelmapaikkaa, niin mukaan piti kaivaa lisää syntejä (kuolemansyntejä oli alun perin 25). Mukaan otettiin vielä Murehtiminen, Välinpitämättömyys, Tietämättömyys ja Huumorintajuttomuus.

Kuolemansynneillä on ajateltu olevan myös vastakohtansa, jokin perustavaa laatua oleva hyve. Tällä kohtaa näkemyksissä on ollut tosin paljon suurempaa kirjavuutta. Ohjelman ja testin tekijät ovat päätyneet seuraaviin ratkaisuihin: Ylpeydellä on vastahyveenään Urhoollisuus, Ahneudella Viisaus, Kateudella Oikeudenmukaisuus, Vihamielisyydellä Anteeksianto, Hekumallisuudella Rakkaus, Vatsan palvonnalla Kohtuus ja Hengen velttoudella Jalo joutilaisuus. Murehtimisen vastahyve on Pyhää huolettomuus, Välinpitämättömyyden Lojaalisuus, Tietämättömyyden Hiljainen tieto ja Huumorintajuttomuuden vastahyve on Suhteellisuudentaju.

Tästä saat
lisää tietoa synneistä ja hyveistä

Tarkempi tulos:

Tarkempi tulos:

Hyveitä:

Rakkaus: 20
Oikeudenmukaisuus: 16
Anteeksiantavaisuus: 13
Lojaalisuus: 13
Jalo joutilaisuus: 11
Urhoollisuus: 11
Viisaus: 11
Pyhä huolettomuus: 8
Suhteellisuuden taju: 7
Kohtuullisuus: 6
Hiljainen tieto: 5
    Syntejä:

Ylpeys: 8
Hengen velttous: 6
Murehtiminen: 6
Huumorintajuttomuus: 4
Vatsan palvonta: 4
Hekumallisuus: 3
Tietämättömyys: 3
Vihamielisyys: 3
Välinpitämättömyys: 2
Ahneus: 0
Kateus: 0